MİMARHANE ÖĞRENCİ PROJELERİ

ÖDÜLLÜ SEÇKİSİ- 2020

Şuan 2020 yılına ait seçkiye bakmaktasınız.

Seçki 2021 için https://www.mimarhane.org/secki2021/ tıklayınız.

www.mimarhane.org/seckisonuc

Ödül Töreni: Mimarhane Ders Yılı Açılış Programında Yapılacaktır*

*Ödül Töreni tarihi Mimarhane Açılış Programına göre değişiklik gösterebilir.

MSMB Mimarhane tarafından ilki düzenlenecek olan Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi’ne, Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) dersleri kapsamında, aşağıda belirtilen şartlara uygun proje hazırlamış mimarlık öğrencileri ve mezunları** başvurabilir.

AMAÇ:

Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) derslerinde; mimari projelerde “yere özgü davranma”, daha önce “var olmuş izleri ve yaklaşımları takip etme” gibi temalara yer verilmektedir. Bu temalar çeşitli biçimlerde açığa çıkabilmektedir. Yerin dinamik karakterini, yerel dokuyu, malzemeyi, yapım tekniklerini, zaman içinde gelişip olgunlaşmış şemaları, mimari eserleri ve çeşitli dönemlerde ortaya konmuş mimari tavırları araştırmaya, farkındalık kazanmaya ve onlara eklemlenmeye yönelik yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır.

Seçki ile bu tür odaklara sahip projelerin derlenmesi, görünür hale gelmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin kendi üretimlerini farklı okullardan öğrenci projeleri ile kıyaslayacak olması, tasarımlarını ifade ederken kullandıkları dilin önemini kavramaları ve iletişim becerilerini yeniden düşünmeleri bu Seçki’den beklenen diğer çıktılar arasındadır.

 

       

KAPSAM:
 • 2020’de ilk kez düzenlenecek olan Seçki’ye; 2018, 2019, 2020 yıllarını kapsayan öğretim dönemlerinde, mimarlık bölümlerinin 2, 3 ve 4. sınıf proje derslerinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda üretilmiş projelerle başvuru yapılabilir.
 • Bu yıllarda üretilmiş projelerin sahipleri seçki ilan tarihi itibariyle mezun olsalar dahi Seçki’ye başvurabilir.
 • Her katılımcı en fazla iki projeyle başvuru yapabilir.
 • Amaçlar doğrultusunda üretilmiş projelerin başvurusunda herhangi bir alt kategori belirlenmemiştir.
 • Başvuru sayısı, nitelikleri ve sınıf düzeylerine bağlı olarak, değerlendirme kurulu değerlendirmede inisiyatif kullanabilir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
 • Projenin seçkinin amacına uygun olarak üretilmiş olması,
 • Projenin iç tutarlılığa sahip olması,
 • Tasarım fikrinin anlaşılır görsel araçlarla ifade edilmiş olması gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Dijital ortamda gerçekleşecek olan değerlendirme iki aşamalıdır.

 1. Aşama: Adaylar tarafından seçki web sitesine (www.mimarhane.org/secki) dijital olarak yüklenen projeler değerlendirmeye tabi tutulacak ve Seçki‘de yer almaya hak kazanacaktır.
 2. Aşama: İlk elemeyi geçen projeler değerlendirilecek ve değerlendirme kurulunun kararına bağlı olarak belirli sayıda proje -teşvik amaçlı- ödüllendirilecektir. Değerlendirme kurulu takdiri ile bazı projeler özel olarak vurgulanabilir.

Değerlendirme kurulu incelemesinin ardından seçki sonuçları Mimarhane web sitesinde yayınlanacaktır.

KATILIM KOŞULLARI ve TESLİM İÇERİĞİ:
 • Seçki’ye; 2018, 2019, 2020 yıllarını kapsayan öğretim dönemlerinde, mimarlık bölümlerinin 2,3 ve 4. sınıf atölye derslerinde üretilmiş projelerle başvuru yapılabilir.
 • Bu yıllarda üretilmiş projelerin sahipleri seçki ilan tarihi itibariyle mezun olsalar dahi Seçki’ye başvurabilir.
 • Her katılımcı en fazla iki projeyle başvuruda bulunabilir.
 • Seçki‘ye değerlendirme kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.
 • Değerlendirme kurulu üyelerinin görevli oldukları okullarda bizzat yürütücüsü oldukları projeler Seçki’ye katılabilir, ancak ilgili değerlendirme kurulu üyesi proje hakkında oy kullanamaz.
 • Tüm başvurular www.mimarhane.org/secki adresinden çevrimiçi (online) olarak kabul edilecektir.
 • Seçki adresinde bulunan Başvuru Formu alanından başvuru yapılmalıdır.
 • Paftalar okulda üretilen mimari projeden içerik olarak büyük farklılıklar göstermemelidir.
 • Başvuru dosyasında bir proje açıklama metni (250 – 500 kelime arasında) olmalıdır. Metinde, mimari tasarımla alakalı genel açıklayıcı bilgiler verilmeli, Seçki’nin amaçlarında ifade edilen meselelerle nasıl ilgi kurulduğu ve bunların nasıl yorumlandığı açıklanmalıdır.
 • Katılımcıların başvuru için paftalarını Seçki formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir.
 • Paftalar beyaz zemin üzerine, 100 x140 cm boyutunda, dikey formatta ve 150 dpi çözünürlükle, verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Pafta düzeni sağlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Detaylar için Pafta Şablonu
 •  Tüm içerik, ilk sayfada proje metni olacak şekilde proje paftalarıyla beraber (ilk paftadan son paftaya doğru sıralı, en fazla 4 pafta) tek bir pdf dosyası haline getirilip sisteme yüklenmelidir.
 • Katılımcılar rakamlardan oluşan 6 haneli bir rumuz belirlemeli, başvuru dosyalarını da bu numara ile isimlendirmelidir. Başvuru esnasında proje açıklama metni ve paftaları içeren tek dosya “rumuz.pdf” adı ile sisteme yüklenecektir. Örnek : “569874.pdf”
 • Katılımcılar, Seçki’ye katılmakla projelerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Mimarhane gerektiği takdirde öğrencinin okulu ile projenin özgünlüğü konusunda irtibata geçebilir.
 • Projeler daha önce herhangi bir yarışmada (ulusal ya da uluslararası) ödül almış ya da sergilenmiş olabilir.
 • İnternet üzerinden Seçki’ye başvurma aşamasında sistemden kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen kişiler ile irtibata geçilerek bilgi verilmesi gerekmektedir. Problem giderildiğinde katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi-2020’ye katılım ücretsizdir.
 • Katılım şartlarına uymayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 KATILIMCI GİZLİLİĞİ
 • Paftalarda ve proje açıklama metninde öğrencinin ad-soyad, okul gibi bilgileri yer almamalıdır.
 • Katılımcı kimliği ile ilgili bilgiler başvuru formunda alınacak, fakat değerlendirme kurulundan gizli tutulacak, tüm süreç katılımcıların belirledikleri rumuz numaraları üzerinden yürütülecektir.
YAYIN-TELİF HAKKI
 • Seçkiye başvuran eserler www.mimarhane.org/secki adresinde sergilenecektir.  MSMB gerektiğinde kitapçık ile ya da online sergileme hakkına sahiptir.
 • Seçkiye başvuran öğrenci isminin, bulunduğu okulun ve okul projesinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
 • MSMB istediği projeyi yayınlama ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 • MSMB gerekli gördüğü takdirde, seçki takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya seçkiyi iptal edebilir.
 • Katılımcı, şartnamede belirtilmeyen ya da tereddüte düşülen konularda MSMB’nin vereceği kararın kendisi için de bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Seçkiye katılan tüm adaylar, başvurdukları andan itibaren bu şartnamedeki tüm hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcıların bu şartname hükümlerine başvuru sonrasında itiraz hakkı yoktur.
YÜRÜTME KURULU
 • Beyza ESEN
 • Cansu BEYHAN
 • Mustafa TUTAR
 • Rabia DOKUMACI
 • Zeynep ASLAN
 DEĞERLENDİRME KURULU (Alfabetik Sırayla):
 • Abdullah Asım DİVLELİ
 • Ahmet YILMAZ
 • Celâleddin ÇELİK
 • Emre Can YILMAZ
 • Enes ALUÇ
 • Evrim DÜZENLİ
 • Halil İbrahim DÜZENLİ
 • İbrahim Hakkı YİĞİT
 • Nil AYNALI
 • Ömer İskender TULUK
 • Salih PULCU
RAPORTÖRLER (Alfabetik Sırayla):
 • Cemile Feyzan ŞİMŞEK
 • Melike ÖZTÜRK
 • M. Emin ŞİŞMAN
 • M. Talha ÖKSÜZOĞLU
 • Ömer Faruk TEKİN
 • Sedat AKDOĞMUŞ
SEÇKİ TAKVİMİ:

Seçkinin İlanı: 25 Haziran 2020

Soru Sorma: 25 Haziran – 01 Temmuz 2020

Cevapların İlanı: 03 Temmuz 2020

Başvuru İçin Son Tarih: 21 Temmuz 2020 Saat 23:59

Sonuçların İlanı: 28 Ağustos 2020 Saat : 21:00

Ödül Töreni: Mimarhane Ders Yılı Açılış Programında Yapılacaktır*

*Ödül Töreni tarihi Mimarhane Açılış Programına göre değişiklik gösterebilir.

ÖDÜLLER:

Seçki 1000 TL – 10 adet proje seçki ödülü verilecektir.

Değerlendirme kurulu gerektiği takdirde özel ödül takdir edebilir, Seçki Ödül sayısını azaltabilir ya da artırabilir.

BAŞVURU FORMU:

Başvuru Linki

SORU VE CEVAPLAR:

Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi’ne dair sorular 25.06.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında elektronik posta yoluyla [email protected] iletilmelidir.

Cevaplar : https://www.mimarhane.org/secki_soru_cevap/

POSTER ve AFİŞLER :

Yarışma afişini okulda asabilir ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Poster için Format  Link

Sosyal Medya için Kare Format Link