MİMARHANE ÖĞRENCİ PROJELERİ

ÖDÜLLÜ SEÇKİSİ- 2023

PAFTA ŞABLONU

Katılımcıların okul paftalarını seçki pafta formatına uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Seçkiye başvurmadan önce paftalarınızı aşağıdaki kurallara göre düzenleyiniz.

Paftaların Tasarımı :

Başvuruda istenen pafta boyutları 100cm x140 cm dikey formatta olacaktır. Pafta zemini beyaz olacaktır. Pafta tasarımında üst ve alt başlık , rumuz ve logo korunarak, resim ve metinleri katılımcı istediği gibi boyutlandırabilir ve tasarlayabilir.

Başvuru pdf dosyasında ilk sayfa proje açıklama metni ve sonra proje paftaları en fazla 4 pafta olmak üzere ile tek bir pdf olarak birleştirilerek sisteme yüklenmelidir.

1. Sayfa Açıklama Metni : 250 – 500 kelime arasında bir proje açıklama metni aynı “.pdf” e ek sayfa olarak eklenmelidir. Metinde, mimari tasarımla alakalı genel açıklayıcı bilgiler verilmeli, Seçki’nin amaçlarında ifade edilen meselelerle nasıl ilgi kurulduğu ve bunların nasıl yorumlandığı açıklanmalıdır.

2. Sayfa ve Diğer Sayfalar proje paftaları olacaktır. En fazla 4 pafta olacaktır. ( Açıklama metin sayfası hariçtir. )

Mimari proje paftaları 150 dpi çözünürlüğünde verilen şablona göre pdf formatında, ilk paftadan son paftaya doğru sıralı tek pdf olarak “Rumuz.pdf” adı ile yüklenmelidir.

Yüklenecek Dosya İsim Formatı : “569874.pdf”***

Örnek : İsimlendirmede 6 adet rakamdan oluşmalıdır

Font Kullanımı :

        • Proje Adı : Centrury Gothic Bold 60 punto
        • Başlık : Centrury Gothic Bold 35 punto
        • Metin : Centrury Gothic Regular 27 punto
        • Font link
    • Diğer :

     • Paftada Kullanılacak Mimarhane Logosu Link
     • Pafta Tasarımı için 100cmx140cm 150 dpi PSD Altlık Link