• Rumuz: 542136
 • İsim: İlda Ersezer
 • Üniversitesi: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Dönem: 8. Dönem
 • Proje Türü: Müze
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Bu proje, Mali’nin mevcut siyasi halini düşünmesi ve ileriye yönelik projeksiyon yapması yönünden farklı bir bakış açısı getiriyor. Timbuktu şehir dokusuna iyi oturacak, çevresiyle uyumlu bir yapı önerisi. Avlu büyüklüğü bu iklim için uygun görülmeyebilir ancak mekanların önemli bir kısmını yer altına yerleştirerek iklimlendirme konusuna başarılı bir  çözüm önermiş.
 • Projenin yer mefhumunu yalnızca elle tutulur fiziksel unsurlar bakımından değil, artık hafızalarda kalmış olan tarihsel ve kültürel unsurlar ve güncel sosyopolitik bağlam ile birlikte anlamaya ve yorumlamaya çalışması olumlu. Tasarımcı, halihazır mimari yapılaşmayı bir formel öykünmeye konu etmek üzere değil, oluşum dinamikleri ile birlikte inceliyor ve bu dinamikler ile birlikte tasarım düşüncesine dahil ediyor. Yeri ‘ölçülebilen’ ve ‘ölçülemeyen’ değerleriyle bir bütün olarak kavrama gayretiyle kendi içinde derinleşen bir dünya kurması; bu dünyayı iklim ve programa yanıt veren, kuvvetli bir kapalı alan-açık alan, yer üstü-yer altı kullanım ilişkisi ve kütle artikülasyonu tanımlayacak şekilde fizikselleştirmiş olması, yerel malzemeyi anlamaya ve potansiyellerini yeni kurgu içerisinde değerlendirmeye dönük gayreti dikkat çekici. Hayli detaylı hazırlanmış olan sunuşunda, düşünce sürecinin katmanlarını ve tasarımın her unsurunu ustaca ifade etmesi ve kişiyi projenin içine kolayca sokması oldukça etkileyici.
 • Senaryoya bağlı oluşturulan mekansal organizasyonların avlu fikri ile bir araya getirilerek, yapının hem kültürel hem de fiziksel bağlamda yer ile ilişkisini kurma çabası olumlu bulunmuştur.
 • Timbuktu’da tasarlanan bu projenin ifade biçimleri ile yerel ilişkiyi direkt kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Zengin kütle biçimlenişleri ile etkileyici ilişkiler sunan projede kütleler çevresi ile ölçekli bir ilişki kuruyor. Bölgedeki mevcut güvenlik problemine konteynırlarla sunulan geçici çözümün de etkileyici olduğunu düşünmekteyim. Kalıcı mekanları ise mümkün olduğunca bodrumlarda çözerek bölgenin iklim koşullarına uymaya çalışan projenin pek çok yerel referansa sahip olduğunu da söyleyebiliriz.