• Rumuz: 160061
 • İsim: Şevval Melek Hisoğlu
 • Üniversitesi: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
 • Dönem: 4. Dönem
 • Proje Türü: Toplum Merkezi
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Çevresini dikkatle ele alan bir iş olmuş. Çevrede kullanılan malzemeleri, cephelerdeki dairesel hareketler gibi karakteristikleri okuması ve kendi yapısına başarılı bir şekilde yansıtması projenin öne çıkan unsurları. Ayrıca planlardaki kademelenme güzel, planlar iyi çözülmüş ve kütle oranları oldukça iyi. Bu sayede bulunduğu çevreye çok iyi oturuyor, eskinin ve yeninin iyi bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabi, belirtmek gerekir ki sınıfına göre çizimlerin ve ifadelerin kalitesi, bu öğrencinin çok daha iyi işlerinin habercisi.
 • Arsanın kot ilişkilerine ayak uydurması, konut dokusu ile kurulan ortak dil, avlu, malzeme zenginliğinin ölçülülüğü, duvar boşluklarındaki oranlar, kütle hareketleri, yapılı çevre ile sağlanan genel uyum, 2.sınıf projesi için oldukça başarılıdır.
 • Mevcut ulaşım aksları arasında oluşturulan yaya geçişleri ile kentsel bağlantıların ele alınma biçimi ve topoğrafya ile kurulan ilişki olumlu bulunmuştur. Yapıların alan içindeki yerleşimi ve merkezde oluşturulan avlu, tanımlı ve serbest toplumsal etkinlik/ilişkilerin kurulabileceği mekansal çeşitliliğe imkan tanıması açısından önemli görünüyor. Yapıların gabari, siluet, cephe yaklaşımları açısından yakın çevresi ile ilişki kurma çabası olumludur.