• Rumuz: 122814
 • İsim: Saffet İlkay Kaya
 • Üniversitesi: Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Dönem: 8. Dönem
 • Proje Türü: Müze
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Özel bir yerde üretilmiş farklı bir proje. Geniş program çevreye iliştirilmiş bir mahiyet arzediyor, su birikintisini bir göle dönüştürmesi projenin asıl önemli başarısı. Mekanların başarılı çözümlenmesi ve bütünselliği profesyonel bir iş ortaya çıkarmış.
 • Proje atıl / sıra dışı bir “yer”e getirdiği öneri nedeniyle ilginç. “Yer”in dinamiklerini dikkate alan proje üst turda değerlendirilebilir. 
 • Proje ‘yer’in geçmişini, doğasını, halihazır durumunu ve geleceğe ilişkin potansiyellerini anlayarak dönüştürmeye çalışıyor. Proje bu anlamda yalnızca yerin halihazır durumuna eklemlenmiyor, aynı zamanda onu yeniden ele alarak güncel kentsel bağlamın ihtiyaçları çerçevesinde yeniden bir ‘yer’ oluşturuyor.  Kentlinin var olan kentsel dinamikler içerisinde ‘yer’i dinleyebileceği bir alan açmaya çalışıyor. Bunu yaparken korunmaya değer olanı bulma gayreti, mekandaki boşluğu anlamlandırma ve değerlendirme tutumu, doğa ve rejenerasyona verilen önem dikkate değer. Bir yandan yerin bundan önceki kullanım biçimine yönelik hafızasını göz ardı etmeyen, diğer yandan ise gerekli müdahalelerle yeni yeri oluşturma cesareti gösteren bir yaklaşıma sahip.  Oyularak açılan bazı hacimler ile taş ocağının doğasının takip edilmesi, ocağın boşluğunun doğal döngü içerisinde gölet haline gelerek kentlinin yaşantısına katılması gibi yerin potansiyelini açığa çıkarmaya yönelik yaklaşımları takdire değer. Proje metninin berrak anlatımı projeyi kavramamıza bir hayli yardımcı oluyor. Yer üstündeki yapıların dili ve özellikle cephelerin tasarımı yeniden ele alınabilir ve geliştirilebilir.
 • Özel bir yerde üretilen projenin tabii çevresi ile kurduğu ilişki sıradışı. Projenin kendi içinde bir tutarlılığa sahip olduğunu da düşünüyorum. Mekan çözümleri hassasiyetle yapılmış. Her ne kadar yapılı çevre ile ilişki kurmayı reddetse de projenin topografya ile kurduğu ilişki, iç tutarlılığı, mekan çözümlemeleri ve sunumuyla dikkat celb ettiğini düşünülebilir, sanki zıtlıkta bir bütünlük arayışı içinde.