SEN DE BİZİMLE OLMAK İSTERMİSİN ?

BÜLTEN’DE YAZABİLİRSİN

Mimarhane Öğrenci Bülteni’nin yeni sayılarında, sizlerin içeriklerine de yer vermek istiyoruz. Yazı, fotoğraf veya çizimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Bültenimizin 6. Sayısı Yarı Açık Mekan temasıyla çıkacaktır. Bize bu konuda destek vermek istermisin ?

Mimarhane Öğrenci Bülteni İçerik Gönderim Koşulları

Konu ve İçerik

-Yazılar, belirlenen dosya konusu ile ilişkili olmalıdır.

Kaynak Gösterme

-Metin içerisinde kullanılan görseller yüksek kalitede (en az 300 dpi çözünürlükte) olmalı ve görsellerin kaynağı belirtilmelidir.

-Atıf yapılan tüm kaynaklar, metin içerisinde verilmeli ve metnin sonunda ‘Kaynakça’ kısmında belirtilmelidir. Bu bölüm ana metnin sonunda, yazar soyadlarına göre alfabetik olarak verilmelidir.

Metin İçinde Kaynak Gösterme Örnekleri:

1)Metin içinde kaynak gösterme;

Ökten’e göre (2017) her objenin iki ayrı boyutundan ya da özelliğinden söz edilebilir. Bunlardan biri işlevsel boyut diğeri ise simgesel boyuttur.

2)Parantez içinde kaynak gösterme;

İslam medeniyeti ben-idraki güçlü ve esnek niteliklere sahiptir. Cansever’in söylemi ve projeleri bu özellikleri yansıtmaktadır. Cansever’in projeleri güçlü medeniyet ben-idrakinin yansımalarıdır. Çünkü kavramsal çerçeve ve uygulamadaki bütünlük açısından iyi temellendirilmiş ve evrensel olma niteliğindedirler (Düzenli, 2009).

Kaynakça Yazımı:

Düzenli, H. İ. (2009). İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi, İstanbul: Klasik Yayınları, s. 274.

Ökten, S. (2017). Gelenek, Sanat, Medeniyet, İstanbul: Sufi Yayınları, s. 147.

 

Yazı Gönderim Süreci

-Yayın başvurusu için yazı başlığı ve 200-250 kelimeyi aşmayan bir özet, [email protected] adresine Word dosyası olarak gönderilmelidir.

-Yazının tam metni, Mimarhane Öğrenci Bülteni yayın kurulunun onayından sonra ve belirlenen son başvuru tarihinden önce gönderilmiş olmalıdır.

-Onaylanmış yazıların Word dökümanı halinde; 12 punto, Times New Roman font, satırlar ‘iki yana yasla’ biçiminde, 1,5 satır aralığı kullanılarak, 500-1000 kelime dolaylarında hazırlanması gerekmektedir. Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır.

Önemli Notlar

-Etik kurallar gereği, yazının daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

-Yazı, aynı anda birden fazla dergiye gönderilmemelidir. Mimarhane Öğrenci Bülteni’ne gönderilecek yazılar özgün olmalıdır.

-Yayın kurulu tarafından yazarlardan revize istenebilir veya yazının yayınlanmamasına karar verilebilir.

-Yazı, fotoğraf veya çizim paylaşımı için lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olma şartı aranmaktadır.

-Yazılar, yazarların ve öğrencisi oldukları okulun adıyla yayınlanacaktır. Mahlas ya da isimsiz yazı kabul edilmeyecektir.

-Çizimler taranmış olarak PDF formatında dosyalanmalıdır.

-Fotoğraf veya çizim paylaşımı için, görseller “ad-soyad ve okulun adı” verilmiş bir dosyada toplanıp sıkıştırılmış dosya formatında mimarhanebulten@gmail.com adresine gönderilmelidir.

-Yayın kurulu yayınlanma onayı alan yazıları, yazarın bilgisi dahilinde, Mimarhane Öğrenci Bülteni yerine, Mimarhane Blog’da “Sizden Gelenler” etiketi altında yayınlama hakkına sahiptir.

[st_tag_cloud]