MİMARHANE ÖĞRENCİ PROJELERİ ÖDÜLLÜ SEÇKİSİ- 2020

MSMB Mimarhane, mimarlık öğrencilerinin ve mimarlık bölümü mezunlarının dönem projeleri ile katılabilecekleri bir seçki düzenliyor. Bu yıl ilki düzenlenen Seçki, Türkiye’deki mimarlık bölümlerinde 2018, 2019, 2020 yıllarında üretilen projeler ile katılıma açıktır.

Son başvuru tarihi 21 Temmuz 2020 olan Seçki’nin amacı;

Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) derslerinde; mimari projelerde “yere özgü davranma”, daha önce “var olmuş izleri ve yaklaşımları takip etme” gibi temalara yer verilmektedir. Bu temalar çeşitli biçimlerde açığa çıkabilmektedir. Yerin dinamik karakterini, yerel dokuyu, malzemeyi, yapım tekniklerini, zaman içinde gelişip olgunlaşmış şemaları, mimari eserleri ve çeşitli dönemlerde ortaya konmuş mimari tavırları araştırmaya, farkındalık kazanmaya ve onlara eklemlenmeye yönelik yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır.

Seçki ile bu tür odaklara sahip projelerin derlenmesi, görünür hale gelmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin kendi üretimlerini farklı okullardan öğrenci projeleri ile kıyaslayacak olması, tasarımlarını ifade ederken kullandıkları dilin önemini kavramaları ve iletişim becerilerini yeniden düşünmeleri bu Seçki’den beklenen diğer çıktılar arasındadır. ” 

şeklinde belirtilirken, daha detaylı bilgi için mimarhane.org/secki adresini ziyaret edebilirsiniz.