Kitap Tavsiyeleri

#evdekal günlerini en iyi şekilde değerlendirebilmek adına sizler için kitap önerileri hazırladık.

1. Mimarlık Öğrencileriyle Söyleşi / Le Corbusier

20. yüzyılda yaşamış mimar ve şehirci Le Corbusier’in bu kitabında, her bölümünün altında farklı bir kapıyı aralarken onun dünyasını keşfetmek heyecan verici olmalı!

link

2. Öğrencilerle Söyleşiler / Louis I. Kahn

Bu eserde modern mimarlığın öncülerinden Louis Isadore Kahn, 45 yıl öncesinden tekrar konuşmaya başlıyor ve bugün de geçerliliğini koruyan düşüncelerini genç kuşaklarla paylaşıyor.

link

3. Öğrencilerle Söyleşiler / Rem Koolhaas

“Mimarlık tehlikeli meslektir.” diyen Hollandalı mimar Rem Koolhaas, bu kitapta öğrencilere yakın tarihli projeleri ve güncel tartışma konularından hareketle hem kendi hem de dünya mimarlığına ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Her bir proje, farklı yerlerde ve koşullar içinde, mimarlığa ve kentselliğe dair yeni sorunsalları keşfedip tanımlamaya adanmış bir mimarlık uğraşının izini sürmeyi sağlıyor.

link

4. İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi / Halil İbrahim Düzenli

Mimar Turgut Cansever’in kırk yedi projesine dair görsellerle hazırlanmış proje açıklama tablolarının yanı sıra bilimsel bir araştırma disiplini olarak mimarlık ile uygulama sahası olarak mimarlık arasındaki etkileşim ve gerilimden hareketle, aidiyet, kimlik, özgünlük gibi Türkiye mimarlığının modern meselelerine de temas ediyor.

link

5. Beş Şehir / Ahmet Hamdi Tanpınar

Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’u kaleme alan Tanpınar, Beş Şehir kitabının asıl konusunun hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen istek olduğunu belirtirken şehirlerin arkasında kendi insanımız, hayatımız ve kültürümüz olduğunu ifade etmektedir.

link

6. Dünyayı Güzelleştirmek / Beşir Ayvazoğlu

Turgut Cansever’in “Dünyayı Güzelleştirmek” olarak özetlediği mimarî felsefesine, sanat görüşüne ve bütün dünyada kısa sürede hızla gelişen şehirleşmenin Türkiye’de nasıl tezahür ettiğine dair görüşlerini kendisiyle sohbet ediyormuş gibi okuyacağınız bir kitap.

Link

7. Tenin Gözleri Mimarlık ve Duyular / Juhani Pallasmaa

Mimarlık esin verir, bağlanma yaratır, yaşamı berkitir. Peki, o halde kâğıt üzerinde ya da bilgisayar ekranında iyi görünen eskizler “ten”e büründüklerinde nasıl oluyor da bu kadar düş kırıcı olabiliyor?

Link

8. Sınıraşımı Metinleri / Uğur Tanyeli

Kitap, Mimar Uğur Tanyeli’nin Türkiye’deki Osmanlı Mimarlığı üzerine kaleme aldığı, ”sınıraşımı” meselesi ana ekseninde tanımlanan 15 makaleden oluşmaktadır.

Link

9. Mutluluğun Mimarisi / Alain de Botton

Mutluluğun Mimarisi, Kuzey Avrupa mimarisinden Japon ve İslam mimarisine kadar dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkmış ve kabul görmüş mimari üslupları daha yakından tanımanızı, mimari ile felsefe, psikoloji politika gibi alanlar arasında daha önce hiç aklınıza gelmeyen bağlantılar kurmanızı sağlayacak bir kitap.

Link

10. A’mak-ı Hayal / Filibeli Ahmed Hilmi

Alegorik bir üslûpla tasavvufî ve felsefî konuları işleyen, ihtiva ettiği tipler ve işlediği sosyal olaylar bakımından yazarın eğilimlerini, bilgi donanımını aksettiren bir nevi otobiyografik nitelikteki A‘mâk-ı Hayâl’e objektiflikten ziyâde subjektiflik hâkimdir. Kitap; şahıs, yer ve olaylar bakımından gerçek dünyadan çok, doğu-batı mitolojisi ile felsefesini içine alan manevî/hayalî âlemi yansıtmaya çalışmaktadır.

Link

By |2020-04-13T17:10:18+03:0012/04/2020|#evdekal|

One Comment

  1. Başkak September 20, 2020 at 3:17 pm - Reply

    Güzel bir liste olmuş, teşekkürler.

Leave A Comment

Subscribe

* indicates required