• Rumuz: 523987
 • İsim: Selin Aksoy
 • Üniversitesi: İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Dönem: 3. Dönem
 • Proje Türü: Sanat Merkezi
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Proje 2.sınıf 1.dönem projesi için oldukça başarılı bir yapılı yakın çevre soyutlamasıdır. Oluşturulan avludaki ölçek ve avlunun plan biçimlenmesinde geometrik hiyerarşiyi bozan açılar başarılı bulunmuştur. Adanın ahşap mimari mirasına uyum içinde kullanılan yapı malzemesi tercihi de projenin ön plana çıkan diğer bir özelliğidir.
 • Projenin mevcut lojmana tasarlanan revakla yaklaşması fakat değmemeyi tercih etmesi, ürettiği iç avlu kurgusunun canlılığı, kütlelerin birbirleriyle kurduğu organik ilişki etkileyici gözüküyor. Ayrıca projede kütlelerin yer yer boşaltılarak cephelerinde sağlanan hareketliliği ve üretilen yarı-açık mekanları da olumlu buluyorum. Cephelerde yatay ve düşey dengesinin gözetilerek cephelerin monotonluktan kurtarılmış olması da bu projede önemsediğim başka bir mesele.
 • Tarihsel bir cevre içindeki yapıların gabari, siluet bakımından yakın çevre ile ilişki kurma çabası, cephe/yüzey arayış ve önerileri, biçim ve malzeme tercihinde ortaya konulan komplekssiz yaklaşım olumlu bulunmuştur. Yapının parselde gerçekleştirdiği çekilmeler ile sokakla bütünleşme çabası, merkezi avlu etrafında yerleştirilen avlu aracılığıyla, açık serbest etkinlik alanlarının oluşturulması olumludur. Kotlar ya da küçük kütlesel hareketler aracılığıyla avlu ve diğer açık alanları ölçeklendirme çabası önemli görünüyor.