• Rumuz: 364172
 • İsim: Barış Manav – Merve Başer
 • Üniversitesi: Pamukkale Üniversitesi
 • Dönem: 5. Dönem
 • Proje Türü: Arkeopark
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Yüksek hassasiyet gerektiren bir arkeolojik alan için üretilmiş proje. Sadece arkeolojik alana duyarlı mekânsal çözümleme değil, strüktürel hassasiyet de gerektiren bir tasarım yaklaşımı içermesi nedeniyle dikkate değer.
 • Arkeolojik alanda yapılan projede tasarlanan yapıların ve önerilen koruma yönteminin mevcut kalıntılara ve topografyaya olabildiğince az temas eden hassas yaklaşımının çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Projede büyük, hantal yapılar tasarlamak yerine parçalı kütlelerin tercih edilmesini de aynı hassasiyetten kaynaklanan doğru bir başka tavır olarak görüyorum.
 • Arkeolojik alana özgü üretilen projede, yere dokunma biçimi ve esnek işlevsel tercihler önerilen koruma yöntemi ile tutarlı olması bakımından önemli bulundu. Strüktürel çözümlerin önemli olduğu tasarımda topoğrafya eğimi ile uyumlu yerleşim ve işlevsel birimler için tercih edilen kütlesel gabariler, biçimsel bütünlüğü sağlayan bir başka özellik olarak görüldü. Biçimsel tercihler bazı tanınmış projelere doğrudan referans vermesi açısından eleştirilmiş olsa da projenin bütüncül yaklaşımı bu durumdan bağımsız ele alınmıştır.