• Rumuz: 359167
 • İsim: Mehmet Dikici
 • Üniversitesi: Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Dönem: 6. Dönem
 • Proje Türü: Müze
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri:
 • Jüri Raporu:
 • Tarihi katmanlaşmayı referans alan tasarım yaklaşımı seçkinin temasıyla güçlü bağlar kuruyor. Tarihi çevreye duyarlı yaklaşım ve mekansal kalite olumlu. Yoğun işlevsel programa karşın yalın çözümler olumlu.
 • Kritik bir noktada tasarlanan proje çevreye düşey boyutta saygılı, kendini kütle olarak gösterme kompleksinden uzak ve etrafındaki kent surlarını görünür kılarak kısmen yerin altında avlulu bir doku oluşturarak çözülmüştür.  İşlevlere göre kütlesel parçalanma ve düşeyde sağlanan düzlem hareketleri başarılı bulunmuştur.
 • Projenin ‘yer’i sur, doğal alan ve suyun çevrelediği mütevazi bir var oluş üzerinden kurması takdire değer. Proje metninde kompozisyonun çıkış noktası ‘arkeolojik katmanların yeryüzüne çıkmasının soyutlanması’ olarak tanımlanmış olsa da bu türden bir analojik referans yerine halihazırda o yerde bulunanlara verdiği referans daha kuvvetli bir çıkış noktası oluşturuyor. Tasarımın sakin dili, içeride ve dışarıda surun varlığını öne çıkarıyor. Yapının surun yanındaki ‘yeni ama tanıdık’ hali surun fiziksel varlığı ile akrabalık kuruyor. Yer üstünde görünürlüğü nispeten az olan yapının iç avlusuna girildikçe yükselen hacimler ortaya çıkıyor. Aynı anda hem mütevazi hem cömert olmayı başarıyor. Yer altı-yer üstü ilişkisini denize ulaşan bir aks ile desteklemesi ve yapının bütününde doğal alanı iç mekanlarla ilişkilendirme çabası olumlu. Sunuştaki yakın plan görseller yapı dilini ve atmosferi iyi anlatıyor. Uzak plan görsellerde ve çizimlerde surların ifadesi geliştirilmeli. Saçakları hafif ve cepheleri saydam kılmaya yönelik taşıyıcı sistem kararları üzerine çalışılmalı.