• Rumuz: 345272
 • İsim: Saadet Dilara Karasakız
 • Üniversitesi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Dönem: 8. Dönem
 • Proje Türü: Kent Merkezi
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Kuvvetli proje metni, okuyanı etkisi altında bırakıyor. Projenin entelektüel bir birikimden neşet etmiş bir kavramsal çerçeve içerisinden kurulmuş olması dikkat çekici ve projeyi güçlü yapan başat unsur olarak hayli kıymetli. Tasarımcı yerdeki verilere ve duruma bu kavramsal çerçeve içerisinden belli hassasiyetler gözeterek bakıyor ve özgün bir mekansal kurgu oluşturuyor. Bunu yaparken çevredeki fiziksel verilere ve dinamiklere olduğu kadar tarihsel verilere de her defasında bir kere daha yöneliyor ve tasarım sürecine bu yolla girdi sağlıyor. Yere özgü davranma mefhumunu, halihazır fiziksel dağarcığın uzantısı olmanın ötesinde ele alıyor. Bunun yanı sıra, program ve fiziksel yapı ilişkisini sorunsallaştırması da zihin açıcı. İç ve dış mekanlarda cereyan edebilecek eylemlere ilişkin tahayyülü çerçevesinde hazırlayacağı görseller ile mekanın muhtemel atmosferine dair fikir vermesi sunuşu daha güçlü kılabilir. 
 • Proje alanı komşuluğundaki Şehzade Mehmet Külliyesi ve Damat İbrahim Paşa Külliyesini oluşturan yapıların nispetleri ile konumlanışlarındaki naifliğin yanı sıra proje alanının hemen arkasındaki Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna ait tek ve iç avlulu koca kütleli yapının kabalığı iyi irdelenmiş ve buna göre bir proje yapıldığı görülmüştür.

  Farklı fonksiyonlardaki küçük kütlelerin bir araya gelerek bir bütünü oluşturabilmesi, koca bir kütle koymak yerine parçalı ve daha insana yakın yükseklikte kütlelerin tercih edilmesi projenin en müsbet taraflarındandır.

  Yaya akslarının oluşturulduğu ve daha önceki sınırlayıcı duvar etkisi yapan yapılar yerine daha davetkar kütlelerin konulduğu, dolayısıyla hızlıca önünden geçilen değil içerisinde vakit geçirilebilen bir alan önerisinde bulunulduğu tespit edilmiştir.

  Farklı kotlardaki konumlanışları ile de projenin hareketi devam ettirilmiştir.

  Tarihi çevrede tasarlanan proje, parçalı ve küçük kütlelerle çözüme giderek mevcut çevresiyle saygılı bir ölçek ilişkisi kuruyor. Kütlelerin parçalılığı bir yandan açık mekan sürekliliklerini sağlarken bir yandan da sürprizli mekanlar oluşturup sürprizli vistalar yakalıyor. Tasarım sunum dili, ölçeği ve mekânsal çözümleme kalitesindeki seviyeyi, malzeme tercihleri ve görsel ifade kalitesi gibi konularda da yakalayabilirdi… 

 • Şehzadebaşı mevkiinde hemen herkesin tecrübe ettiği şey, külliyeden veznecilere doğru giderken sol tarafın adete bir duvar gibi olması, küçük tek katlı dükkanların yürüyeni davet etmeyi bırakın uzaklaştırdığı bir hat olduğudur. Yapılan projede ise aynı güzergahta yürürken yine solunuzda kalan alanda önerilen kütlelerin bazen size yaklaşması bazen de uzaklaşmasıyla bir hareket ve canlılığın sağlanmaya çalışılmıştır. Daha önceki yapılar ve konulan sınırlar ile dondurulan proje alanı önerilen projeyle şenlendirilerek canlı bir organizma haline getirilmiştir.
 • Kaotik metropol yaşantısının “insan” öznesi üzerindeki  kontrolsüz monotonluğu kırma/farkettirme üzerine kurulmuş proje; soruna karşı ürettiği katmanlı ve değişken işlevlerle aşmaya çalışmıştır. Proje İstanbul’a yeni gelen, tanımaya ve belki de yerleşmeye çalışan üniversite gençliğinin, entelektüel çevrenin ve göçmen işçilerin geçiş güzergâhı olması gibi çok katmanlı düzlemleri barındırması, tasarımın sosyal yapı ile güçlü ilişki kurmaya cesaret göstermesini değerli buldum.