• Rumuz: 344528
 • İsim: Elif Şenel
 • Üniversitesi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Dönem: 5. Dönem
 • Proje Türü: Toplu Konut
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Seçkinin temel ilkeleri bağlamında “yer”in dinamiklerini kullanan bir proje. Plan çeşitliliği, yerel malzeme ve yapım tekniğini kullanması dikkate değer. Grafik anlatım iyi, ancak modellemeler yeterince olgunlaşmamış.
 • Projede kendini tekrar etmeyen, topografya ile barışık, organik mahalle dokusunun üretilmiş olmasını kıymetli buluyorum. Yörenin yerel malzemelerinden olan kerpiçin kullanımı, rötre çatlaklarının engellenmesi ve hızlı üretim için ‘Alker’ olarak kullanımının tercih edilerek yerel üretim tekniklerine katkı sağlanması da projenin olumlu yanlarından. Ayrıca projede mülkiyet sahiplerinin kendi mülkiyetleri etrafında söz sahibi olacakları bir düzenin ön görülmesi, geleneksel dünyada üretilen organik dokuların üretim yöntemini teşvik etmesi açısından ilgi çekici. Mülk sahiplerini özne olmaya davet eden projede yapıların planlarının gelecekte büyütülebilme ihtimali de düşünülerek tasarlanmasının, yapıların eklemlenme, büyüme imkanını barındırmasının da projeyi anlamlı kılan tavırlardan olduğunu düşünüyorum.
 • Kullanıcıların ihtiyaç ve imkanlarına uygun tercih yapmasına imkan tanıyan konut tiplerinin oluşturulması olumlu bulunmuştur.  Konutlar, tekil birim olarak, açık alandan kapalı alana doğru tutarlı bir mekansal organizasyona sahiptir. Bu birimlerin bahçe, avlu, gabari, vd. açılardan yer ile kurduğu ilişki önemli görünüyor. Birimlerin etrafındaki diğer birimlerle kurduğu ilişki ve yönlenme, sürdürülebilir malzeme ve teknikleri kullanılarak oluşturulmuş olması olumlu bulunmuştur.