• Rumuz: 168007
 • İsim: Songül Budak
 • Üniversitesi: Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Dönem: 7. Dönem
 • Proje Türü: Kentsel Tasarım
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Yörenin bağ evi kültürüne cevap veren mekanlar üreten projede, rasyonel yerleşme düzeni içinde organik doku oluşturulmaya çalışılmış. Tasarımcının organik doku arayışı sürpriz mekanlar, yapılar arasında ilişkiler kurduğunu göstermektedir. Yer yer yakınlaşan, uzaklaşan ve birbirleri ile tekrarsız birliktelikler kuran yapılar hem bu tavırları ile hem de seçilen yapı malzemeleri ile yerel, yöresel değerlerden izleri barındırmaktadır. Mahalle ölçeğinde ele alınmış yerleşim önerisi, bölgede varlığını kaybetmekte olan doku ve yapı kültürünü yaşatmaya çalışması ile de iddia sahibidir. Yerel malzeme ve yapı tekniğinin yanında yenilikçi çözüm önerileri ile de öne çıkmaktadır.
 • Mahallelerin; içerisinde hayatını devam ettirene göre değil sektör aktörlerinin kazancına göre tasarlandığı bir zamanda insani ölçekte kurgulanan mahallelerin önerilmesi çok sevindiricidir. Bu düşüncenin mimarlık okullarında proje olarak ete kemiğe büründürülmesi de takdire şayandır.
 • Önerilen projede tek tipe yapılan eleştiri ile farklı plan şemalarının geliştirilmiş olması, yeşil alanların, parkların ve yolların egemen motorlu araç hareketlerine göre değil, tabi insan hareketlerine göre düşünülmesi de projenin bir başka önemli tarafıdır. Geliştirilen projede her aileye bahçe düşünülmesi ve tabiattan koparılan insanın tekrar tabiat ile bir araya gelmesinin mümkün olduğuna yapılan vurgu da ayrıca kıymetlidir.

  Proje açıklamasında bahsedilen geleneksel kurgunun mesken yerleşiminde de görülmesi projeyi daha zengin kılabilirdi. Ekseriyetle dik açılar ile bir araya gelen mahalle dokusu, içerisindeki hareketli tavır ile tezat oluşturarak mekanik bir resim ortaya koymaktadır. Topoğrafya daha çok dikkate alınarak meskenlerin yerleştirilmesi ile bu hususta farklı bir bakış kazandırılmış olur.