• Rumuz: 122032
 • İsim: Ebru Dazkır
 • Üniversitesi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Dönem: 5. Dönem
 • Proje Türü: Konut Yerleşkesi
 • Kategori: Seçki Ödülü
 • PDF Link
 • Pafta Resimleri :
 • Jüri Raporu:
 • Sunum kalitesi, yarışma temasına uygunluk, mimari çözümleme gibi ölçütlere yüksek derecede uyum sağlayan bir projedir. Seçkiye katılan ‘doku oluşturma kaygısı’ taşıyan projeler, ulaşım, erişilebilirlik, acil durum senaryoları gibi mimarinin zorunlu olarak ele alması beklenen başlıklara genellikle kayıtsız kalmıştır. Ancak bu proje büyük ölçüde araç erişiminde kolaylık sağlamaktan taviz vermeden doku oluşturmayı başarmış görünmektedir. Konutların genişleme senaryoları, minarenin plastik dili, projenin aşırı tasarlama tuzağına düşmeden sadece dik açılar kullanarak doku oluşturabilmesi başarılı bulunmuştur.   
 • Fikriyle öne çıkan projede mevcut durumda tampon bölgede konteynırlarda, çadırlarda yaşamakta olan Suriyeli göçmenlere yerel malzeme ile kendilerinin de üretimlerine dahil olacakları ekonomik, pratik, kalıcı konutlar öneriliyor. Ailelerin nüfus projeksiyonları düşünülerek tasarlanan projede konut tiplerinin eklemlenebilme ihtimali de düşünülerek çözülmüş olması projenin değer verdiğim başka bir noktası. Projenin gerek yapı tekniği gerek ifade tekniği açısından sadeliği, anlaşılırlığı ise etkileyici. Tanımlanan soruna karşı ürettiği çözümün uygulanabilir olması yanında yerel mimari kimlikten izler taşıması, hem kullanıcı kitlesi hem de bulunduğu yerle ile güçlü ilişkiler kurmayı başarmış olması gibi kriterleri barındırıyor olması benim açımdan seçkiye değer görülmüştür.
 • Yersizleşmiş, yurtsuzlaşmış Suriyeli ailelere yeniden kendi yurtlarında mesken edindirmeyi amaçlayan proje, bu misyonunu salt işlevsel olarak yerine getirmenin yanında kullanıcılarının hafızalarındaki ev, yuva kimliklerini de inşa etme çabası içinde. Bu çabayı projede kendilerinin de katılımcı olmalarını sağlayan, sıkıştırılmış kerpiç yapı malzemesinde, yerel mimariden izler taşıyan yapı kütle ve cephelerinde, yapıların gelecek ihtiyaçları karşılamaya dönük düşünülmüş büyüme potansiyellerinde açıkça görebilmekteyiz. Projenin geleneği, yerel mimariyi aynen tekrar etmektense bütün bu yerel esinlerin çağa ait güncel çözümlerini bularak yerel öğeleri bugüne ustaca taşıması bence ayrıca takdir edilmeye değer.
 • Projenin Suriye’deki savaşın bittiği senaryosu üzerinden ele alınmış, geri dönen göçmenlere konut tasarlanmıştır. Proje öncesinde, mevcut durumun, göçmenlerin psikolojik durumlarının araştırılmış olması ve önerilen yerleşim planlamasının, iklime, malzemeye, komşuluk ilişkilerine referans vererek oluşturulması olumlu bulunmuştur. Ayrıca yapıların kullanıcı isteğine göre kendilerince şekillendirilebilir olması, modül tasarımları, meydanı da içeren çevresel planlama, modüllerin nasıl inşa edileceklerine dair şemayı gösteren ifade biçimleri başarılı bulunmuştur. Farklı mekansallıkları  içeren genel tasarım kararları yarışma temasına uygun bulunan proje, yere ait verilerin yetersiz olması sebebiyle de eleştirilmiştir.
 • Metinde de ifade edildiği gibi ülkesinden uzakta kalmaya zorlanan ve böylece farklı kültürler ile buluşmuş, etkileşime girmiş olan bir topluluğa bir yerleşim önermenin güçlüğünü kabul etmek gerekir. Projede insanların avluya, terasa, geleneksel dokuya duydukları özlemden bahsedilmiş ve geliştirilen projede de bu özleme cevap verilmeye çalışılmıştır. Gerçekten böyle bir özlem var mıdır bunu kesin olarak tespit edebilmenin bir yolu yok. Fakat olduğunu kabul edersek; projede farklı plan tiplerinin geliştirilmesi avlunun ve terasın birçok varyasyon ile tekrar tekrar değerlendirilmesi monotonluğu ortadan kaldırmış zenginlik katmıştır. Geleneksel inşai usullerin kullanılmasını öneren projede yapım maliyetleri de düşünülerek tabi malzeme ve kadim bilgiye başvurulmuştur.
 • Dokunun, labirente benzetilen eski Suriye sokaklarından ilham alınarak tasarlandığının metinde anlatılmasına karşın projede bunun hissedilememesi zayıf yönlerinden biri olarak zikredilebilir. Araç yollarının baskınlığının azaltılamaması ile vaziyet planında bu durum kaçınılmaz olmuştur.

  Mahalle olarak tekrar kurgulanan bölgenin sosyal donatı alanlarının da teklif edilen nüfusa uygun olarak tasarlanması ve kendi kendine yetebilme ve yere ait olabilme hususlarındaki referansları da değerlidir.